• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Các loại máy khác
100W Mỏ hàn chì Asaki AK-9045
Mã hàng : AKI-307-1063
Giá : 178,000 VNĐ
40W Mỏ hàn chì Asaki AK-9039
Mã hàng : AKI-307-1060
Giá : 56,000 VNĐ
60W Mỏ hàn chì Asaki AK-9040
Mã hàng : AKI-307-1061
Giá : 58,000 VNĐ
80W Mỏ hàn chì Asaki AK-9044
Mã hàng : AKI-307-1062
Giá : 142,000 VNĐ
150W Mỏ hàn chì Asaki AK-9046
Mã hàng : AKI-307-1064
Giá : 214,000 VNĐ
200W Mỏ hàn chì Asaki AK-9047
Mã hàng : AKI-307-1065
Giá : 342,000 VNĐ
300W Mỏ hàn chì Asaki AK-9048
Mã hàng : AKI-307-1066
Giá : 554,000 VNĐ
13mm Máy khoan bàn Asaki AS-031 (ZJ4113B)
Mã hàng : AKI-307-0746
Giá : 2,825,000 VNĐ
20mm Máy khoan bàn Asaki AS-034 (ZJQ4120)
Mã hàng : AKI-307-0748
Giá : 7,948,000 VNĐ
20mm Máy khoan bàn Asaki AS-035 (ZJQ4120)
Mã hàng : AKI-307-0749
Giá : 9,257,000 VNĐ
20mm Máy khoan bàn Asaki AS-036 (ZJ5132)
Mã hàng : AKI-307-0750
Giá : 11,346,000 VNĐ
20mm Máy khoan bàn Asaki AS-038 (ZJ5132)
Mã hàng : AKI-307-0751
Giá : 18,923,000 VNĐ
550W Máy chà nhám bàn Asaki AS-061 (BD46/2)
Mã hàng : AKI-307-0753
Giá : 4,752,000 VNĐ
750W Máy chà nhám bàn Asaki AS-062 (BDX48)
Mã hàng : AKI-307-0754
Giá : 5,719,000 VNĐ
1100W Máy chà nhám bàn Asaki AS-063
Mã hàng : AKI-307-0755
Giá : 12,476,000 VNĐ
1 2 3 4
Đang online :132 - Tổng truy cập : 138,944,919