• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
32-155mm Khớp nối SDS Plus Bosch 2609390036
Mã hàng : BSH-115-7517
Giá : 224,000 VNĐ
14-30mm Khớp nối SDS Plus Bosch 2609390035
Mã hàng : BSH-115-7516
Giá : 158,000 VNĐ
Pin 7.2V/1.5Ah Bosch 2607335766
Mã hàng : BSH-117-2968
Giá : 485,000 VNĐ
Pin 9.6V/1.5Ah Bosch 2607335708
Mã hàng : BSH-117-2969
Giá : 510,000 VNĐ
Pin 12V/1.5Ah Bosch 2607335710
Mã hàng : BSH-117-2970
Giá : 856,000 VNĐ
Pin 14.4V/1.5Ah Bosch 2607335711
Mã hàng : BSH-117-2971
Giá : 1,015,000 VNĐ
Pin Li-Ion 10.8V/1.3Ah Bosch 2607336014
Mã hàng : BSH-117-2972
Giá : 639,000 VNĐ
13mm Đầu khoan có khóa Bosch 2608572253
Mã hàng : BSH-117-3146
Giá : 77,000 VNĐ
13mm Đầu khoan có khóa Bosch 2608571079
Mã hàng : BSH-117-3147
Giá : 77,000 VNĐ
10mm Đầu khoan có khóa Bosch 2608571078
Mã hàng : BSH-117-3148
Giá : 66,000 VNĐ
Đầu khoan kẹp Bosch 2608572212
Mã hàng : BSH-117-3150
Giá : 676,000 VNĐ
Pin 18V/1.5Ah Bosch 2607336803
Mã hàng : BSH-117-8498
Giá : 980,000 VNĐ
Lưỡi cắt  đa năng dùng cho máy GOP Bosch AIZ 28 SC HCS
Mã hàng : BSH-117-8675
Giá : 76,000 VNĐ
Đang online :111 - Tổng truy cập : 137,348,966