• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
225mm Máy đo độ dày siêu âm TT100
Mã hàng : TIM-416-0232
Giá : 16,060,000 VNĐ
225mm Máy đo độ dày siêu âm TT120
Mã hàng : TIM-416-0233
Giá : 16,317,000 VNĐ
225mm Máy đo độ dày siêu âm TT130
Mã hàng : TIM-416-0234
Giá : 20,020,000 VNĐ
Máy đo độ cứng cao su TH200
Mã hàng : TIM-416-0227
Giá : 15,470,000 VNĐ
Máy đo độ cứng cao su TH210
Mã hàng : TIM-416-0228
Giá : 17,199,000 VNĐ
Máy đo độ cứng kim loại HLN-11A
Mã hàng : TIM-416-0224
Giá : 27,860,000 VNĐ
Máy đo độ cứng kim loại TH130
Mã hàng : TIM-416-0225
Giá : 28,665,000 VNĐ
Máy đo độ cứng Rockwell TH500
Mã hàng : TIM-416-0229
Giá : 26,136,000 VNĐ
Máy đo độ dày lớp sơn TT220
Mã hàng : TIM-416-0235
Giá : 19,065,000 VNĐ
Máy đo độ dày lớp sơn TT230
Mã hàng : TIM-416-0236
Giá : 10,311,000 VNĐ
Máy đo độ dày lớp sơn TT260NF
Mã hàng : TIM-416-0237
Giá : 29,048,000 VNĐ
Máy đo độ rung TV110
Mã hàng : TIM-416-0238
Giá : 27,108,000 VNĐ
Máy đo độ rung TV200
Mã hàng : TIM-416-0239
Giá : 14,081,000 VNĐ
Đang online :71 - Tổng truy cập : 130,769,201