• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Philips » Bóng đèn cao áp
250W Đèn pha cao áp đối xứng RVP350 HPI-TP bao gồm bóng
Mã hàng : PLI-104-0118
Giá : 2,407,000 VNĐ
400W Đèn pha cao áp đối xứng RVP350 HPI-TP bao gồm bóng
Mã hàng : PLI-104-0450
Giá : 2,624,000 VNĐ
250W Đèn pha cao áp bất đối xứng RVP350 SON-T bao gồm bóng
Mã hàng : PLI-104-0120
Giá : 2,429,000 VNĐ
250W Đèn pha cao áp đối xứng RVP350 SON-T bao gồm bóng
Mã hàng : PLI-104-0121
Giá : 2,414,000 VNĐ
400W Đèn pha cao áp bất đối xứng RVP350 SON-T bao gồm bóng
Mã hàng : PLI-104-0122
Giá : 3,068,000 VNĐ
400W Đèn pha cao áp đối xứng RVP350 SON-T bao gồm bóng
Mã hàng : PLI-104-0123
Giá : 3,053,000 VNĐ
Máng đèn huỳnh quang TMS012 1x18W IND MKII
Mã hàng : PLI-104-0140
Giá : 152,000 VNĐ
Máng đèn huỳnh quang TMS012 1x36W IND MKII
Mã hàng : PLI-104-0141
Giá : 182,000 VNĐ
Máng đèn huỳnh quang TMS012 2x36W IND MKII
Mã hàng : PLI-104-0142
Giá : 282,000 VNĐ
70W Bóng cao áp Natri SON E E27 CO
Mã hàng : PLI-101-0127
Giá : 127,000 VNĐ
11W-3U Bóng Compact Genie CD-L-Ánh sáng trắng
Mã hàng : PLI-101-0083
Giá : 40,000 VNĐ
11W-3U Bóng Compact Genie WW-Ánh sáng vàng
Mã hàng : PLI-101-0451
Giá : 40,000 VNĐ
18W Bóng huỳnh quang TLD-0.6m
Mã hàng : PLI-101-0136
Giá : 11,000 VNĐ
1 2 3 4 5
Đang online :67 - Tổng truy cập : 130,775,415