x

  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Philips » Bóng đèn cao áp
400W Bóng cao áp Metal Halide HPI-T-Dạng thẳng E40
Mã hàng : PLI-101-0104
Giá : 294,000 VNĐ
400W Bóng cao áp Metal Halide HPI-Dạng bầu-E40
Mã hàng : PLI-101-0510
Giá : 309,000 VNĐ
400W Bóng cao áp Natri Plus SON-T PIA-Dạng thẳng-E40
Mã hàng : PLI-101-0112
Giá : 188,000 VNĐ
400W Bóng cao áp Natri SON-Dạng bầu-E40
Mã hàng : PLI-101-0126
Giá : 173,000 VNĐ
400W Bóng cao áp Natri SON-T E-Dạng thẳng-E40
Mã hàng : PLI-101-0941
Giá : 169,000 VNĐ
400W Bóng cao áp thuỷ ngân HPL-N-Dạng bầu-E40
Mã hàng : PLI-101-0107
Giá : 133,000 VNĐ
50W Bóng Halogen Essential GU5.3 36D-Không có kính chụp
Mã hàng : PLI-101-0101
Giá : 13,000 VNĐ
5W-2U Bóng Compact GENIE CDL-Ánh sáng trắng
Mã hàng : PLI-101-0085
Giá : 33,000 VNĐ
5W-2U Bóng Compact GENIE WW-Ánh sáng vàng
Mã hàng : PLI-101-0456
Giá : 33,000 VNĐ
150W Đèn pha cao áp đối xứng RVP250 MHN-TD bao gồm bóng
Mã hàng : PLI-104-0116
Giá : 2,178,000 VNĐ
Chóa đèn RVP250 MHN-TD70W-Bất đối xứng-Sáng trắng
Mã hàng : PLI-104-0113
Giá : 1,189,000 VNĐ
Chóa đèn RVP250 MHN-TD70W-Đối xứng-Ánh sáng trắng
Mã hàng : PLI-104-0498
Giá : 1,228,000 VNĐ
Chóa đèn RVP250 SON-T150W-Đối xứng-Ánh sáng vàng
Mã hàng : PLI-104-0499
Giá : 1,214,000 VNĐ
Chóa đèn RVP250 SON-T70W-Đối xứng-Ánh sáng vàng
Mã hàng : PLI-104-0130
Giá : 1,094,000 VNĐ
1 2 3 4 5
Đang online :96 - Tổng truy cập : 132,515,179