• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Philips » Bóng đèn cao áp
20W Bóng Halogen Essential Philips GU5.3 36D-Có kính chụp
Mã hàng : PLI-101-0097
Giá : 12,000 VNĐ
20W-Xoắn Bóng Compact Tornado CDL-Ánh sáng trắng
Mã hàng : PLI-101-0094
Giá : 46,000 VNĐ
20W-Xoắn Bóng Compact Tornado WW-Ánh sáng vàng
Mã hàng : PLI-101-0093
Giá : 46,000 VNĐ
22W Bóng huỳnh quang vòng TLE-Ánh sáng trắng
Mã hàng : PLI-101-0138
Giá : 36,000 VNĐ
23W-Xoắn Bóng Compact Tornado CD-L-Ánh sáng trắng
Mã hàng : PLI-101-0089
Giá : 48,000 VNĐ
23W-Xoắn Bóng Compact Tornado WW-Ánh sáng vàng
Mã hàng : PLI-101-0090
Giá : 48,000 VNĐ
250W Bóng cao áp Metal Halide HPI-T Plus-Dạng thẳng-E40
Mã hàng : PLI-101-0103
Giá : 294,000 VNĐ
250W Bóng cao áp Natri Plus SON-T PIA-Dạng thẳng-E40
Mã hàng : PLI-101-0111
Giá : 231,000 VNĐ
250W Bóng cao áp Metal Halide HPI PLUS-Dạng bầu-E40
Mã hàng : PLI-101-0102
Giá : 309,000 VNĐ
250W Bóng cao áp Natri SON-Dạng bầu-E40
Mã hàng : PLI-101-0125
Giá : 160,000 VNĐ
250W Bóng cao áp Natri SON-T E-Dạng thẳng-E40
Mã hàng : PLI-101-0940
Giá : 155,000 VNĐ
250W Bóng cao áp thuỷ ngân HPL-N-Dạng bầu-E40
Mã hàng : PLI-101-0106
Giá : 147,000 VNĐ
32W Bóng huỳnh quang vòng TLE-Ánh sáng trắng
Mã hàng : PLI-101-0455
Giá : 35,000 VNĐ
35W Bóng Halogen Essential Philips GU5.3 36D-Có kính chụp
Mã hàng : PLI-101-0099
Giá : 12,000 VNĐ
36W Bóng đèn tuýp Philips TL-D (Cool daylight)
Mã hàng : PLI-101-0137
Giá : 12,000 VNĐ
1 2 3 4 5
Đang online :101 - Tổng truy cập : 132,312,202