• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Pulsafeeder » Bơm định lượng
3.8 lít/h Bơm định lượng Pulsafeeder X024-XB-AAAC-365
Mã hàng : PLD-702-0044
Giá : 3,346,000 VNĐ
4.73 lít/h Bơm định lượng Pulsafeeder X030-XB-AAAC-365
Mã hàng : PLD-702-0045
Giá : 3,783,000 VNĐ
435.1 lít/h Bơm định lượng kiểu màng cơ Pulsafeeder DC5D
Mã hàng : PLD-702-0055
Giá : 21,476,000 VNĐ
6.6 lít/h Bơm định lượng kiểu điện tử Pulsafeeder 10bar
Mã hàng : PLD-702-0046
Giá : 12,103,000 VNĐ
7.6 lít/h Bơm định lượng kiểu điện tử Pulsafeeder 3.3bar
Mã hàng : PLD-702-0047
Giá : 3,981,000 VNĐ
75.7 lít/h Bơm định lượng kiểu màng cơ Pulsafeeder DC2C
Mã hàng : PLD-702-0051
Giá : 11,603,000 VNĐ
840 lít/h Bơm định lượng kiểu màng cơ Pulsafeeder DC6C
Mã hàng : PLD-702-0056
Giá : 31,668,000 VNĐ
1 2
Đang online :77 - Tổng truy cập : 130,953,302