• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
Bộ mũi khoan bê tông 5 chi tiết Bosch 2608680798
Mã hàng : BSH-115-2463
Giá : 142,000 VNĐ
14-24mm Bộ mũi khoan gỗ 6 cây Bosch 2608595424
Mã hàng : BSH-115-2960
Giá : 179,000 VNĐ
2.8mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595054
Mã hàng : BSH-115-7420
Giá : 75,000 VNĐ
16mm Bộ mũi khoan sắt 4 mũi HSS-G Bocsh 2608585595
Mã hàng : BSH-115-7459
Giá : 879,000 VNĐ
15mm Bộ mũi khoan sắt 4 mũi HSS-G Bocsh 2608585594
Mã hàng : BSH-115-7458
Giá : 793,000 VNĐ
14mm Bộ mũi khoan sắt 4 mũi HSS-G Bocsh 2608585593
Mã hàng : BSH-115-7457
Giá : 677,000 VNĐ
13mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595083
Mã hàng : BSH-115-7456
Giá : 554,000 VNĐ
12.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595082
Mã hàng : BSH-115-7455
Giá : 458,000 VNĐ
12mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595081
Mã hàng : BSH-115-7454
Giá : 430,000 VNĐ
11.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595080
Mã hàng : BSH-115-7453
Giá : 403,000 VNĐ
11mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595079
Mã hàng : BSH-115-7452
Giá : 360,000 VNĐ
10.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595078
Mã hàng : BSH-115-7451
Giá : 318,000 VNĐ
10mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595077
Mã hàng : BSH-115-7450
Giá : 274,000 VNĐ
9.8mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595338
Mã hàng : BSH-115-7449
Giá : 232,000 VNĐ
9.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595076
Mã hàng : BSH-115-7448
Giá : 232,000 VNĐ
1 2 3 4
Đang online :167 - Tổng truy cập : 138,963,263